Logopedie Sanne Eyckens helpt kinderen met taal-, spraak- & leerstoornissen

Maak een afspraak voor een logopedische behandeling.

0497 64 12 24 Contacteer ons

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Guldensporenlei 90
2300 Turnhout

Logopediste Sanne Eyckens verzorgt behandelingen op maat

Sanne Eyckens werkt in het buitengewoon onderwijs en als zelfstandige logopediste in haar eigen praktijk in Turnhout. Kinderen en volwassenen met spraakstoornissen, taalstoornissen en/of leerstoornissen kunnen op afspraak bij haar terecht. De praktijk is geconventioneerd, zodat u onder bepaalde voorwaarden recht heeft op een tussenkomst van 75%. In andere gevallen biedt uw mutualiteit een terugbetaling van ongeveer 50%.

Bij problemen met taalontwikkeling, communiceren of leren, neem contact op.

Over Logopedie Sanne Eyckens

Sinds Sanne als logopediste werkzaam is, heeft ze heel wat ervaring opgedaan in groepspraktijken en een revalidatiecentrum voor kinderen.
Tijdens de verschillende stages van haar opleiding is ze ook in contact gekomen met allerlei logopedische problemen en klachten,
zodat ze een brede kennis van het vakgebied in huis heeft.

Volledig op de hoogte van de logopedische problematiek

Logopediste Sanne Eyckens is lid van de beroepsvereniging VVL (Vlaamse Vereniging voor Logopedisten). Ze breidt haar kennis en expertise continu uit via vakliteratuur, cursussen en bijscholing. Zo blijven ook behandelmethodes en -materiaal up-to-date. Een overzicht van gevolgde opleidingen:

• Taaltherapie bij meertalige kinderen (2020)

• Praktijkdag voor en door logopedisten: Therapiemateriaal bij ontwikkelingsdysfasie (2019)
• VVL-congres: taalontwikkelingsstoornissen (2019)
• De cyclische aanpak van Hodson & Paden: onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen (2019)
• Trainingscursus Typ10 (2019)

• Basiscursus OMFT (oromyofunctionele therapie) (2018)

• Jaarcursus Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren (2017-  2018)
• RekenTrapperS in 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (2017)
• Slikproblemen bij volwassenen (2017)

• Wat als ... spreken niet vanzelfsprekend is? Communiceren met personen met ASS en een verstandelijke beperking (ComVoor) (2016)