11062b_a2363727f46349e98b01bb761d235c1a~mv2_edited.jpg

ERGOTHERAPIE KAN OPGESTART WORDEN WANNEER UW KIND PROBLEMEN OF MOEILIJKHEDEN HEEFT OP SCHOOL OF THUIS MET EEN VAN ONDERSTAANDE VAARDIGHEDEN. 

ONS AANBOD

FIJNE MOTORIEK

Veel schooltaken vragen fijnmotorische vaardigheden knippen, plakken, kleuren, tekenen, vouwen, spelen. Ook iets vastpakken, je rits dichtdoen, veters binden en eten horen hieronder. Het gaat over het uitvoeren van gecoördineerde acties om voorwerpen met de hand, vingers en duim te pakken, manipuleren en los te laten. 

GROVE MOTORIEK

Dit zijn de grote bewegingen die een kind leert en maakt, zoals rollen, kruipen, lopen, springen en zwaaien. Het kind leert hierbij ook om bewegingen elkaar te laten opvolgen of tegelijkertijd te bewegen. 

Oefenen op grove motoriek zorgt ervoor dat het kind zich beter kan verplaatsen en zelfverzekerder door het leven kan bewegen. Evenwichtsstoornissen, stuntelig bewegen en onhandig gedrag wordt hierbij aangepakt. We zorgen ervoor dat het kind een betere coördinatie ontwikkelt. 

COÖRDINATIE / LATERALISATIE 

Coördinatie is het samenwerken van verschillende lichaamsdelen. Dit kan betrekking hebben op de fijne als grove motoriek. 

Lateralisatie is het coördineren van de linker- en rechterhelft van je lichaam op een correcte manier. 

SCHRIJFPROBLEMEN

Bij schrijfproblemen zien we vaak volgende symptomen: een onleesbaar of moeilijk leesbaar handschrift, tempoproblemen waarbij kinderen langzaam schrijven, pijn en/of vermoeidheid bij het schrijven.

We werken aan de schrijfvoorwaarden, het voorbereidend schrijven, lettervormen, pendruk, vloeiend schrijven, pengreep en schrijftempo. 

EMOTIEREGULATIE / GEDRAGSPROBLEMEN 

Emotieregulatie is het leren omgaan met je emoties. We bekijken wat de juiste reactie is op bepaalde situaties en leren de emoties herkennen. 

Gedragsproblemen kunnen in verschillende vormen voorkomen. Dit kan gepaard kaan met een bepaalde stoornis (vb. ADHD, ASS, ODD...) maar kan ook gewoon kindafhankelijk zijn. We gaan hier kijken naar het gedrag dat het kind stelt en gaan hierop inspelen. 

EXECUTIEVE FUNCTIES 

Onder executieve functies verstaan we: inhibitie, werkgeheugen, planning, aandacht, taakinitiatie, doelgericht gedrag, flexibiliteit, timemanagement, organisatie en metacognitie. Ieder onderdeel vraagt een andere aanpak. Het gaat over de hogere hersenfuncties die je nodig hebt om doelgericht te kunnen werken aan een taak. 

ZELFREDZAAMHEID 

Bij problemen in zelfredzaamheid stellen we vast dat kinderen problemen hebben met het aankleden, uitkleden, eten, veters binden, plannen van activiteiten, uitvoeren van opdrachten, spelen of automatiseren van vaardigheden. 

LEREN LEREN

Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan schema’s en samenvattingen maken. Zelfstandig leren houdt in : informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen in allerlei situaties en ook jezelf kunnen motiveren. Het is belangrijk je eigen manier van leren onder de loep te nemen, te verrijken en bij te sturen waar nodig. Dat is niet alleen belangrijk om je huiswerk goed te maken en je toetsen voor te bereiden, maar het is een basisvaardigheid voor het leven.

WERKWIJZE

1. We starten steeds met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de werking besproken, bekijken we wat de hulpvraag is en bespreken we de algemene ontwikkeling van uw kind. Hierbij geef ik psycho-educatie over de problematiek van het kind. We stellen samen een op maat gemaakt plan op. We houden rekening met de noden en met de unieke identiteit van het kind. 

2. Nadien kan de therapie van start gaan. We bespreken het aantal sessies steeds samen met de ouders. Er wordt steeds op een speelse manier gewerkt. De ouders en het kind krijgen handvaten aangereikt om thuis verder te werken. Ze krijgen de juiste tools en uitleg mee om zelfstandig verder aan de slag te gaan.

Er is steeds een nauw contact met de ouders, de school en andere betrokken hulpverleners. 

TEAM

photo_editor_ds_1663502901577.jpg

LENA BERTELS

Ergotherapeute 

Leerkracht secundair onderwijs

lenabertels@gmail.com

0497 64 12 24

AANMELDEN

Indien u meer informatie wenst, kunt u ons steeds contacteren via e-mail (sanne.eyckens@gmail.com) of via het contactformulier.